• prof. dr hab. Jerzy Silberring, Katedra Biochemii i Neurobiologii, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
  • prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta, Katedra i Zakład Chemii Leków, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  • prof. dr hab. n. farm. Michał Markuszewski, Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  • dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr, Zakład Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska, Wrocław
  • dr hab. n. farm. Paweł Wiczling, prof. GUM, Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  • dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra J. Sehna, Kraków
  • dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG, Pracownia Chemometrii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  • dr Rafał Celiński, Toxlab Sp. z o.o., Katowice