Organizatorzy 41. Sympozjum w porozumieniu z Komitetem Naukowym przewidują przyznanie nagród w grupie uczestników powyżej i poniżej 35 roku życia w następujących dwóch kategoriach: “za najciekawszy wykład” oraz “za najlepszy poster”.

W kategorii “za najciekawszy wykład” dla grupy wiekowej powyżej 35 roku życia, nagroda Komitetu Naukowego obejmuje:

 • Dla prelegentki/prelegenta i jej/jego opiekuna naukowego voucher umożliwiający nieodpłatne uzyskanie dla publikacji statusu open access, która zostanie skierowana do druku do czasopisma Acta Chromatographica nie później niż do maja 2019 r. Manuskrypt przechodzi standardowy tryb recenzowania. Fundatorem tej nagrody jest Edytor naczelny czasopisma Acta Chromatographica, prof. Teresa Kowalska.
 • Dla prelegentki/prelegenta pióro marki Waterman, apaszka (dla pań) lub krawat wraz z poszetką (dla panów) ze specjalnej linii jubileuszowej projektowanej na 50-lecie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Fundatorem nagrody jest JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Voucher gwarantujący uzyskanie 50% zniżki od bazowej opłaty rejestracyjnej ustalonej w kolejnej edycji Sympozjum.
 • Ponadto, dla laureata/laureatki z ośrodka krajowego krajowego: możliwość udziału w locie w ramach kampanii pomiarowej napowietrznego laboratorium (balon ULKA) Uniwersytetu Śląskiego wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza na warunkach ustalonych przez Kierownika Laboratorium.

W kategorii “za najciekawszy wykład” dla grupy wiekowej poniżej 35 roku życia, nagroda Komitetu Naukowego obejmuje:

 • Dla prelegenta prezenter marki Logitech wraz ze wskaźnikiem laserowym. Fundatorem nagrody jest Dyrekcja Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Dla prelegenta pióro marki Waterman ze specjalnej linii jubileuszowej projektowanej na 50-lecie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Fundatorem nagrody jest JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Voucher gwarantujący uzyskanie 50% zniżki i 30% dla opiekuna naukowego (zniżka jest naliczana od obowiązującej w kolejnej edycji Sympozjum bazowej opłaty rejestracyjnej).

W kategorii “za najlepszy poster” dla grupy wiekowej powyżej 35 roku życia, nagroda Komitetu Naukowego obejmuje:

 • Pióro marki Waterman ze specjalnej linii jubileuszowej projektowanej na 50-lecie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Fundatorem jest JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Zestaw wyśmienitych piw kraftowych, w tym piwa uniwersyteckiego marki “BioWar”.
 • Voucher gwarantujący uzyskanie 30% zniżki od bazowej opłaty rejestracyjnej ustalonej w kolejnej edycji Sympozjum.

W kategorii “za najlepszy poster” dla grupy wiekowej poniżej 35 roku życia, nagroda Komitetu Naukowego obejmuje:

 • Pióro marki Waterman ze specjalnej linii jubileuszowej projektowanej na 50-lecie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Fundatorem jest JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Zestaw wyśmienitych piw kraftowych, w tym piwa uniwersyteckiego marki “BioWar”.
 • Voucher gwarantujący uzyskanie 50% zniżki od bazowej opłaty rejestracyjnej ustalonej w kolejnej edycji Sympozjum.