Środa, 20 czerwca, 2018

8:45 – 9:00     Otwarcie 41. Sympozjum

9:00 – 10:45   Sesja 1: Chromatography in bioanalytical and forensic sciences
Przewodniczący sesji: prof. Teresa Kowalska i prof. Michał Markuszewski

9:00 – 9:45      D. Zuba, W Lechowicz, Chromatographic techniques in forensic toxicology
9:45 – 10:15    A. Martyna, G. Zadora, D. Ramos, Comparison of pyrograms for forensic purposes using score-based likelihood ratios
10:15 – 10:30  K. Labuz, P. Adamowicz, M. Kała, K. Pyrc, E. Reszke, P. Mielczarek, J. Silberring, M. Smoluch, Detection of legal highs in the urine of methadone-treated patients by LC-FAPA-MS
10:30 – 10:45  E. Makowicz, I. Jasicka-Misiak, P. Kafarski, Profiling of volatile fraction of honeys for botanical origin authentication based on the Polish phacelia honeys

10:45 – 11:15  Przerwa kawowa

11:15 – 12:00  Panel dyskusyjny: Effective methods for teaching chromatography and the related techniques

12:00 – 13:00  Sesja Firm, czas na rozmowy i indywidualne spotkania

12:00 – 12:15  M. Gizler, Jagiellonian Center of Innovation, Kraków, Poland
SFC – successfully, fast and cheap. Analytical and preparative scale separation of enantiomers of chiral drugs
12:15 – 12:30  M. Rybińska-Gacek, Tusnovics Instruments Sp. z o.o. (Ltd), Kraków, Poland
About reference materials of Chiron
12:30 – 13:00  Rozmowy indywidualne i spotkania

13:00 – 14:30  Obiad

14:30 – 16:15  Sesja 2: Imaging techniques
Przewodniczący: dr hab. Marek Smoluch i dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr

14:30 – 15:15  V. Havlicek, T. Pluhacek, D. Luptakova, A. Skriba, M. Petrik, B. Ríhova, R. Dobiás, P. Lyskova, O. Benada, J. Novak, Bringing mass spectrometry imaging to the masses
15:15 – 15:45  A. Bodzoń-Kułakowska, P. Suder, R. Arena, Ł. Gąsior, G. Ptak, Different aspects of single cell analysis using MALDI imaging approach
15:45 – 16:15  A. Bodzoń-Kułakowska, J. Ner-Kluza, P. Suder, Desorption electrospray: MS imaging complementary technique or waste of time?

16:15 – 17:15  Sesja posterowa

17:15 – 19:00  Sesja 3: Metabolomics
Przewodniczący:  prof. Vladimir Havlicek i dr Izabela Surowiec

17:15 – 17:45   M.J. Markuszewski, D. Siluk, A. Yumba Mpanga, J. Jacyna, M. Kordalewska, E. Daghir‑Wojtkowiak, S. Macioszek, M. Patejko, R. Wawrzyniak, W. Struck-Lewicka, M. Buszewska-Forajta, M. Waszczuk-Jankowska, R. Kaliszan, Analytical methods development and validation towards application to biological and clinical samples in metabolomics
17:45 – 18:15   N. Stosiek, A. Ząbek, P. Młynarz, M. Klimek-Ochab, Metabolomics approach to characterization of fungal metabolism of Penicillium genus capable of mineralizing phosphonoacetic acid
18:15 – 18:45    S. Macioszek, R. Wawrzyniak, M. Kordalewska, A. Mika, T. Śledziński, M. Chmielewski, M.J. Markuszewski, Application of multiplatform metabolomics in understanding chronic kidney disease
18:45 – 19:00    M. Buszewska-Forajta, M. Patejko, S. Macioszek, D. Sigorski, E. Iżycka-Świeszewska, D. Siluk, M.J. Markuszewski, Optimization and application of sample preparation procedure for determination of biologically active compounds in formalin-fixed paraffin-embedded tissues (FFPE)

19:00 – 19:30     Czas wolny

19:30 – …            Gril

 

Czwartek, 21 czerwca, 2018

9:00 – 10:45        Sesja 4: Chemometrics in separation science (part 1)
Przewodniczący: dr hab. Ivana Stanimirova i dr Joaquim Jaumot

9:00 – 9:45          R. Leardi, Optimization of chromatographic methods by experimental design
9:45 – 10:15        K. Jagiello, M. Gromelski, U. Judycka, J. Błażejowski, T. Puzyn, Quantitative Structure-Property Relationship approach – useful tool to predict HPLC retention data
10:15 – 10:45      P. Wiczling, Analyzing chromatographic data using Bayesian multilevel modeling

10:45 – 11:15     Przerwa kawowa

11:15 – 13:00     Sesja 5: Chemometrics in separation science (part 2)
Przewodniczący: dr hab. Ivana Stanimirova i prof. R. Leardi

11:15 – 12:00     J. Jaumot, MCR-based analysis of metabolomic data: from LC-MS to MS imaging
12:00 – 12:30     I. Surowiec, Application of chemometrics in the metabolomics pipeline
12:30 – 12:45     J. Trawiński, R. Skibiński, Photocatalytic properties of the selected metal oxides – a  multivariate comparison with the use of HCA
12:45 – 13:00     Ł. Pieszczek, M. Daszykowski, TLC identification of inks enhanced with the multiwavelength imaging and multivariate image analysis

13:00 – 14:30     Obiad

14:30 – 16:30     Sesja 6: Method development
Przewodniczący: prof. Łukasz Komsta

14:30 – 15:00     B. Chankvetadze, Recent developments in HPLC separation of enantiomers with polysaccharide-based chiral columns
15:00 – 15:30     T. Kowalska, M. Sajewicz, Manifold research potential of TLC/HPTLC and hyphenated TLC/HPTLC
15:30 – 16:00     M. Chutkowski, K Kaczmarski, If and how UHPLC conditions can change the retention process comparing to classical HPLC
16:00 – 16:15     S. Declerck, Y. Vander Heyden, D. Mangelings, A tool to evaluate chiral method transfers in supercritical fluid chromatography
16:15 – 16:30     C.M. Thomas, D.J. Nowakowski, Application of Py-GC-MS for analysis of thermal decomposition products from algae

16:30 – 17:15     Sesja posterowa

17:15 – 19:15     Sesja 7: Environmental analysis
Przewodniczący: prof. Bezhan Chankvetadze i dr Karolina Jagiełło

17:15 – 17:45     W.E. Krawczyk, Contributions of ion chromatography to the research of global carbon cycle
17:45 – 18:15     M. Sajdak, R. Muzyka, M. Chrubasik, S. Slodczyk, M. Pogoda, I. Mazurek, Tools for detection of illegal waste combustion process in central heating furnaces
18:15 – 18:45     A. Puckowski, Ł. Grabarczyk, A. Białk-Bielińska, P. Stepnowski, Analytics and ecotoxicology of selected pharmaceuticals in the aquatic environment

18:45 – 19:15     Sesja Firm

18:45 – 19:00     J. Grodowski, INTERTECH POLAND, Warsaw, Poland
New real time pptv level VOC measurement by PTR MS
19:00 – 19:15     E. Reszke (ERTEC, Poland), G. Schroeder, M. Cegłowski, J. Silberring, M. Smoluch
Construction and analytical applications of the ionization sources of FAPA – type energized with high tension electric fields and microwaves

19:30 – 21:00     Kolacja

21:00 – …            Koncert zespołu Hot Plasma Orchestra (gypsy swing – muzyka akustyczna)

 

Piątek, 22 czerwca, 2018

10:00 – 10:30        Podsumowanie i zamknięcie 41. Sympozjum


* autor prezentujący został oznaczony podkreśleniem