• do 30.04.2018 r. – zgłaszanie uczestnictwa w 41. Sympozjum za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
  • do 30.04.2018 r. – nadesłanie wyłącznie w języku angielskim streszczeń propozycji wykładów/posterów
  • do 15.04.2018 r. – informacja dla młodych naukowców o udzieleniu przez Komitet Naukowy dodatkowego rabatu od bazowej opłaty wpisowej po dokonaniu oceny merytorycznej nadesłanych streszczeń
  • do 30.04.2018 r. – wniesienie wczesnej opłaty wpisowej na wskazany rachunek bankowy
  • do 31.05.2018 r. – ostateczny termin wniesienia opłaty wpisowej na wskazany rachunek bankowy
  • 19.06.2018 r. – dzień warsztatów, kursów i/lub szkoleń
  • 20.06.2018 r. – otwarcie obrad
  • 20-22.06.2018 r. – dni sesji tematycznych Sympozjum