Dla naszych Sponsorów i przedstawicieli Firm przewidujemy następujące podstawowe opcje promocji:

  • możliwość zainstalowania w specjalnej strefie stoiska reklamowego (jedn lub dwa stoły; wymiar jednego stołu ok. 0,6 m x 1,5 m)
  • wystawienie aparatury oraz przedstawienie oferty handlowej w trakcie trwania Sympozjum
  • aktywny udział przedstawiciela Firmy w sesji Sympozjum dedykowanej prezentacji nowych ofert i rozwiązań (prezentacja ustna do 15 min wyłącznie w języku angielskim)
  • zaproponowanie Organizatorom i poprowadzenie warsztatów/szkoleń dla uczestników Sympozjum
  • zamieszczenie przesłanego logo Firmy na głównej stronie Sympozjum
  • zamieszczenie reklamy w programie konferencji (czarno-biała w formacie A5)
  • zamieszczenie reklamy w materiałach konferencyjnych (wersja elektroniczna)
  • dołączenie ulotek reklamowych do materiałów konferencyjnych i ich dystrybucja wśród gości Sympozjum

Zryczałtowana opłata za stoisko w trakcie trwania Sympozjum wynosi 1100 zł + VAT.

UWAGA: Opłata za stoisko nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia w hotelu. W sprawie ustalenia ceny zakwaterowania (wraz z pełnym wyżywieniem), technicznych aspektów związanych z wystawieniem materiałów promocyjnych i/lub aparatury, dokonania rezerwacji noclegów w hotelu uprzejmie prosimy o kontakt z dr Krystyną Jarzembek. Jednocześnie prosimy o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego dla Sponsorów i przedstawicieli Firm.

Organizatorzy nie wykluczają również innych form promocji w zależności od zgłaszanych potrzeb przez przedstawicieli Firm. Prosimy zainteresowanych o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia innego zakresu i formuły promocji Państwa Firmy niż wymieniony na niniejszej stronie.

Wszystkie materiały elektroniczne, które chcą Państwo zamieścić na stronie Sympozjum i/lub uwzględnić w materiałach drukowanych czy elektronicznych przekazywanych uczestnikom prosimy przesłać na adres mailowy Sympozjum. W szczególności, jeśli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem logo swojej Firmy na stronie Sympozjum prosimy udostępnić plik graficzny o odpowiedniej jakości.

Dane osoby do kontaktu:
dr Krystyna Jarzembek
Instytut Chemii
Uniwersytet Śląski
ul. Szkolna 9
40-006 Katowice

telefon: (32) 359 13 99
Wyślij maila

Termin wnoszenia opłat: do dnia 25 kwietnia 2017 r.

Dane do przelewu:
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
ING Bank Śląski S.A., O/Katowice
nr rachunku: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
przelew z dopiskiem: CHROMATOGRAFIA