Wprowadzenie do planowania eksperymentów

prof. Riccardo Leardi
Dipartimento di Farmacia, Università degli studi di Genova, Genova, Italy

Głównym celem warsztatów jest uzmysłowienie uczestnikom, że planowanie eksperymentów jest bardziej oparte na znajomości badanego problemu niż na matematycznych czy statystycznych równaniach.
Udowodnimy, że sukcesem planowania eksperymentu jest wiedza chemiczna, a zapisywanie odpowiednich macierzy planu eksperymentu i wykonywanie obliczeń statystycznych można wykonać za wykorzystując jedynie kartkę i papier. Mając powyższe na uwadze, zaawansowane oprogramowanie (bardzo często nie jest wymagane) to jedynie narzędzie, a nie procedura sama w sobie.

Główne tematy warsztatów:

  • Dlaczego podejście typu OVAT (optymalizacja pojedynczych czynników) jest złe
  • Plany eksperymentu typu “Full Factorial”
  • Plany eksperymentu typu “Plackett-Burman”
  • Plany eksperymentu typu “Central Composite”
  • Wielokryterialne podejmowanie decyzji

Poniżej, przedstawiamy ramowy harmonogram warsztatów w dniu 19 czerwca:

  • 12:00 ÷ 13:00 – zakwaterowanie uczestników
  • 13:00 ÷ 14:00 – obiad podany w restauracji hotelu, w którym odbywa się Sympozjum
  • od godziny 14:00 maksymalnie do godziny 19:30 – warsztaty

Warsztaty prowadzone są w języku angielskim. Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.