• dr Krystyna Jarzembek, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Karina Kocot, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • mgr Paweł Gancarz, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • mgr Hubert Hellwig, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • mgr Łukasz Pieszczek, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach