• prof. Teresa Kowalska, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Polska (Edytor naczelny czasopisma Acta Chromatographica, Akadémiai Kiadó)
  • prof. Danica Agbaba, Wydział Farmacji, Uniwersytet w Belgradzie, Serbia (Edytor czasopisma Acta Chromatographica, Akadémiai Kiadó)
  • prof. Monika Waksmundzka-Hajnos, Zakład Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin (Edytor czasopisma Acta Chromatographica, Akadémiai Kiadó)