• prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń
 • prof. dr hab. Piotr Wieczorek, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, Opole
 • prof. dr hab. inż. Adam Voelkel, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Poznań
 • prof. dr hab. Jerzy Silberring, Katedra Biochemii i Neurobiologii, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, Kraków
 • prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta, Katedra i Zakład Chemii Leków, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • prof. dr hab. n. farm. Michał Markuszewski, Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 • prof. dr hab. n. farm. Monika Waksmundzka-Hajnos, Zakład Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
 • dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr, Zakład Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG, Pracownia Chemometrii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • dr Anna Poliwoda, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, Opole
 • dr Rafał Celiński, Toxlab Sp. z o.o., Katowice

Lista członków Komitetu Naukowego nie jest jeszcze kompletna