Uprzejmie prosimy o pobranie wzoru streszczenia i wypełnienie go wewnątrz pliku. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie albo 1 komunikat ustny i 1 poster albo 2 postery. Ostatecznego przyjęcia nadesłanej propozycji streszczenia jako komunikat ustny dokonuje Komitet Naukowy. Streszczenie nie może przekroczyć objętości jednej strony A4. Plik jest zabezpieczony przed jakimkolwiek formatowaniem – dozwolone są wyłącznie trzy standardowe style (podstawowy, pogrubiony, pochylony) zgodnie z przykładową treścią. Po wypełnieniu streszczenia plikowi należy nadać nazwę nazwisko-numer.docx i przesłać go przy użyciu poniższego formularza wypełnianego w języku angielskim.

Details of presenting author

 

Verification