Organizatorzy 42. Sympozjum w porozumieniu z Komitetem Naukowym przewidują przyznanie nagród w grupie uczestników powyżej i poniżej 35 roku życia w następujących dwóch kategoriach: “za najciekawszy wykład” oraz “za najlepszy poster”.