Głównym Organizatorem Sympozjum nt. Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych, od 1976 r. jest Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nasze Sympozjum niewątpliwie wyróżnia unikalna i wieloletnia letnia tradycja (aż 41 zorganizowanych edycji), wysoki poziom naukowy, międzynarodowy charakter, relatywnie duży udział młodych pracowników nauki, studentów i doktorantów oraz bardzo elastyczne podejście do oczekiwań uczestników. Ponadto, naszą ambicją jest w głównej mierze aktywnie promować badania interdyscyplinarne, jednocześnie zwracając uczestnikom uwagę na interesujące zastosowania i dużą uniwersalność metod chromatograficznych. W ramach Sympozjum oferujemy kilka sesji tematycznych, które w danej tematyce organizują osoby o uznanym międzynarodowym autorytecie. Poświęcamy je na dyskusje rozmaitych aspektów wykorzystania metod chromatograficznych, a w szczególności skupiamy się na eksponowaniu badań prowadzonych na styku różnych dziedzin (chemia, chemia sądowa, nauki o ziemii, biologia, farmacja, medycyna, toksykologia, chemometria, nauki typu omika, itp.). Tak obrana nowoczesna strategia umożliwia zgromadzenie w jednym miejscu uznanych autorytetów o różnych doświadczeniach i jednoczesną obecność przedstawicieli reprezentujących odmienne dziedziny nauki, a zarazem stwarza niezwykle inspirujący klimat. Mając na uwadze wciąż aktualne problemy analityczne, obejmujące analizę składu złożonych próbek, staramy się również zwracać uwagę na nowe obiekty badań, nowe trendy, nowe metody i podejścia. We współpracy z wiodącymi firmami, pokazujemy nowe rozwiązania aparaturowe. W szczególności, podkreślamy rolę wszystkich etapów procesu analitycznego, od pobierania próbek, przechowywania po ich analizę i interpretację uzyskanych danych chromatograficznych. Jedną ze stałych i zarazem unikalnych sesji tematycznych jest sesja poświęcona chemometrii i jej zastosowaniom w naukach separacyjnych, której podejścia i filozofia gwarantują skuteczne planowanie i optymalizację prowadzonego eksperymentu oraz efektywną analizę i interpretację uzyskanych złożonych danych. Począwszy od najbliższej edycji Sympozjum utworzymy także panel dyskusyjny, poświęcony nowoczesnym i efektywnym metodom kształcenia w obszarze chromatografii i technik pokrewnych, w którym wezmą udział przedstawiciele ośrodków krajowych i zagranicznych, o odmiennych doświadczeniach, wraz z przedstawicielami firm posiadających w swej ofercie aparaturę o możliwościach mogących sprostać aktualnym potrzebom dydaktycznym. W dzień poprzedzający Sympozjum oferujemy uczestnikom w cenie opłaty wpisowej warsztaty, szkolenia i/lub kursy o profilu praktycznym prowadzone przez wybitnych specjalistów i/lub przedstawicieli firm.