• Wieloletnia tradycja (41 edycji, począwszy od 1976 r.)
 • Atrakcyjna opłata wpisowa typu “all-inclusive”, uwzględniająca: pobyt w 4* hotelu Meta, pełne wyżywienie, udział we wszystkich imprezach przewidzianych w programie Sympozjum, a także nieodpłatną możliwość uczestniczenia w oferowanych warsztatach, szkoleniach i kursach (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
 • Publikacja zbioru artykułów (w 2020 r.) w ramach tematycznej sekcji czasopisma Chromatographia (Springer) poświęcona tematyce 42. Sympozjum
 • Bardzo elastyczne podejście organizatorów do potrzeb i preferencji uczestników
 • Duże zniżki opłaty wpisowej dla młodych naukowców, doktorantów i studentów
 • Wysoki poziom naukowy zapewniany przez uznane autorytety Komitetu Naukowego
 • Wybitni prelegenci krajowi i zagraniczni o rozpoznawalnej pozycji i dużym dorobku naukowym
 • Międzynarodowy charakter Sympozjum (ok. 30% gości zagranicznych)
 • Oficjalny język angielski
 • Relatywnie duży udział młodych naukowców, doktorantów i studentów
 • Specjalna sesja dla młodych naukowców, doktorantów i studentów lub wykłady w ramach regularnych sesji
 • Inspirująca i wysoce interdyscyplinarna tematyka sesji (zastosowania chromatografii na styku różnych nauk m.in. chemii, chemii sądowej, nauk o ziemii, biologii, farmacji, medycyny, toksykologii, chemometrii, nauki typu -omika, itp.)
 • Prezentacje nowych trendów, nowych metod i podejść
 • Unikalna sesja poświęcona chemometrii i jej zastosowaniom w naukach separacyjnych, której podejścia i filozofia gwarantują skuteczne planowanie i optymalizację prowadzonego eksperymentu oraz efektywną analizę i interpretację uzyskanych złożonych danych chromatograficznych
 • Panel dyskusyjny poświęcony nowoczesnym i efektywnym metodom kształcenia w obszarze chromatografii i technik pokrewnych z udziałem uznanych dyskutantów
 • W dzień poprzedzający Sympozjum warsztaty, kursy i/lub szkolenia prowadzone przez ekspertów
 • Planowany udział przedstawicieli czołowych firm – prezentacja ofert i nowości aparaturowych
 • Nagrody Komitetu Naukowego dla osoby prezentującej najlepszy poster i osoby wygłaszającej najciekawszy wykład w kategorii do i powyżej 35 roku życia
 • Przyjazna atmosfera