Sympozjum Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych zainaugurowano w 1976 roku. Jego organizatorem, począwszy od pierwszej edycji, jest Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którego kadra wniosła znaczący wkład merytoryczny i organizacyjny w rozwój chromatografii. Na przestrzeni ostatnich 42 lat, pomimo często trudnych okoliczności zewnętrznych, poza dwoma wyjątkami, Sympozjum odbywało się co roku. Dzięki dużej determinacji organizatorów, na trwale wpisało się do kalendarium krajowych imprez naukowych. Wciąż wspiera integrację środowiska analityków, chromatografistów, praktyków metod separacyjnych i chromatograficznych. Niewątpliwie, przyczynia się do rozwoju i popularyzacji chromatografii w Polsce, jest inspirującym i zarazem życzliwym forum wymiany poglądów i zdobywania wiedzy, wspomaga kształcenie młodych chromatografistów, analityków, doktorantów i studentów, a także umożliwia nawiązywanie współpracy z liderami chromatografii z kraju i ze świata. Dodatkowym atutem Sympozjum jest planowany udział przedstawicieli wiodących firm, którzy oferują i/lub rozwijają aparaturę, co pozwala nawiązać swobodny kontakt i zapoznać się z aktualną ofertą handlową.

Przez 40 edycji, Sympozjum i jego formuła stopniowo ewoluowały aby móc sprostać bieżącym oczekiwaniom środowiska i podążać za nowymi trendami. Srebrny (25) jubileusz tego wydarzenia, obchodzony w 2001 roku, zgromadził około 300 uczestników. Przez wiele lat była to największa krajowa impreza naukowa poświęcona chromatografii, w ramach której praktycznie wszystkie firmy przedstawiały środowisku swoją ofertę handlową i nowości. W trosce o zapewnienie najwyższych standardów naukowych, lepszą integrację środowiska, możliwość efektywnego nawiązywania współpracy i sprawniejszą wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych krajów, oficjalnym językiem Sympozjum stał się język angielski. Rosnąca liczba konferencji o zbliżonej tematyce i zwiększona mobilność naukowców sprawiły, że obecnie grupa docelowa uczestników liczy do 100 osób, z czego 30% stanowią goście zagraniczni.