• Data i miejsce Sympozjum: 4-7 czerwca 2019 r., Szczyrk (hotel Meta 4*)
  • Dzień warsztatów/kursów: 4 czerwca 2019 r.
  • Dni sesji Sympozjum: 5-7 czerwca 2019 r.
  • do 30 kwietnia 2019 r. – zgłaszanie uczestnictwa w 42. Sympozjum za pośrednictwem formularza rejestracyjnego
  • do 30 kwietnia 2019 r. – nadesłanie streszczeń propozycji wykładów/posterów wyłącznie w języku angielskim
  • do 30 kwietnia 2019 r. – wniesienie wczesnej opłaty wpisowej na wskazany rachunek bankowy
  • do 31 maja 2019 r. – ostateczny termin wniesienia opłaty wpisowej na wskazany rachunek bankowy

Uczestnictwo w Sympozjum: wymagana jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego wypełnianego w języku angielskim

Język sympozjum: oficjalnym językiem Sympozjum jest wyłącznie język angielski (dotyczy wystąpień, streszczeń i posterów)

Informacje nt. organizowanych sesji wykładowych: Organizatorzy zapewniają prelegentom pełne oprzyrządowanie multimedialne (rzutnik wraz z przenośnym komputerem, oprogramowanie Microsoft Power Point, prezenter Logitech wraz ze wskaźnikiem laserowym, odpowiednie nagłośnienie sali wykładowej). Prelegenci są zobowiązani przygotować swoje wykłady w formie multimedialnych prezentacji w formacie programu Microsoft Power Point lub jako plik pdf. Prezentację można wcześniej przesłać do Organizatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wgrać do komputera jednakże nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem sesji, w ramach której przewidziany jest wykład. Aby zapewnić wszystkim prelegentom maksymalnie możliwy czas przewidziany w programie na wykład, Organizatory nie dopuszczają użycia własnych komputerów przenośnych. Wszyscy prelegenci są zobowiązani do przestrzegania przydzielonego na wygłoszenie wykładu czasu. Przewodniczący Sesji będą monitorowali upływający czas i poinformują wykładowcę na 5 minut przed końcem wykładu. Mając na względzie komfort uczestników uprzejmie prosimy prelegentów, aby wygłaszając wykład aktywnie korzystali z nagłośnienia.

Informacje nt. organizowanych sesji posterowych:

  • w ramach Sympozjum odbywają się wie sesje posterowe (postery są dostępne przez dwa dni)
  • wymiary tablic posterowych: 1 m ✕ 1,8 m (postery do rozmiaru formatu A0)

Informacje dla doktorantów i studentów:

  • wykłady doktorantów i studentów zostały zaplanowane w ramach sesji plenarnych.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Śląski
Bankowa 12
40-007 Katowice
ING Bank Śląski S.A., O/Katowice
nr rachunku: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
przelew z dopiskiem: CHROMATOGRAFIA