• Analiza wydychanego powietrza
  • Metabolomika
  • Praktyczne zastosowania technik TLC/HPTLC
  • Zastosowania chemometrii w chromatografii
  • Analiza złożonych próbek
  • Rozwój metod