• Zastosowania chromatografii w biologii, ochronie środowiska, farmacji, toksykologii, chemii sądowej, medycynie i analizie żywności
 • Chromatografia w naukach typu -omika (metabolomika, proteomika)
 • Chromatografia związków nieorganicznych i kompleksowych
 • Chromatografia związków chiralnych
 • Chromatografia preparatywna i przemysłowa
 • Problemy analityczne i fizyko-chemiczne w przygotowaniu próbek do analiz chromatograficznych
 • Techniki chromatograficzne pokrewne i łączone
 • Metody detekcji
 • Postępy w dziedzinie aparatury chromatograficznej
 • Postępy w dziedzinie otrzymywania i charakterystyki faz stacjonarnych
 • Teoria chromatografii
 • Chemometria i jej zastosowania w technikach rozdzielczych
 • Chemoinformatyka
 • Efektywne metody kształcenia w obszarze chromatografii i technik pokrewnych